בית ספר יסודי

אנגלית
מתמטיקה
עברית
כיתה
 • גן חובה

  ניסיון

 • א

  קמץ פתח

 • חיריק

 • חולם

 • צירה סגול 1

 • צירה סגול 2

 • חזרה בקריאה על א ב וניקוד

 • אותיות כתב

  חיבור וחיסור עד 20

 • ב

  הבנת הנקרא כיתה ב 1

  לוח הכפל והחילוק 1

  Sound Reading 1

 • הבנת הנקרא כיתה ב 2

  לוח הכפל והחילוק 2

  Sound Reading 2

 • אותיות מש"ה וכל"ב 1

  זיכרון רצפה לוח הכפל

  Sound Reading 3

 • אותיות מש"ה וכל"ב 2

  בינגו לוח הכפל

  1 מעברית לאנגלית 1- אותיות ניקוד ומילים בסיסיות

 • 2 מעברית לאנגלית 1- אותיות ניקוד ומילים בסיסיות

 • 1 מעברית לאנגלית 2- משפטי ציווי

 • 2 מעברית לאנגלית 2- משפטי ציווי

 • רביעיות ABC

 • זיכרון רצפה אותיות

 • זיכרון אותיות באנגלית

 • זיכרון מילים בסיסיות

 • זיכרון צבעים

 • התאמה מילה לציור

 • כתיבת אותיות גדולות

 • ג

  הבנת הנקרא כיתה ג

  הכרות עם תחום הרבבה והמיליון

  1-מעברית לאנגלית 3- am is are

 • שורשים

  חיבור וחיסור ארוך

  2-מעברית לאנגלית 3- am is are

 • סדר פעולות החשבון

  1 מעברית לאנגלית 4 עבר והווה פשוט

 • בעיות מילוליות

  מעברית לאנגלית 4 עבר והווה פשוט 2

 • זיכרון רצפה מרובעים

  מעברית לאנגלית 4 עבר והווה פשוט 3

 • זיכרון מילות תואר

 • קטעי קריאה ושאלות 1

 • קטעי קריאה ושאלות 2

 • ד

  הבנת הנקרא כיתה ד

  1 כפל וחילוק ארוך

  מילים שקשורות לזמן

 • מרכז למידה שגיאות כתיב

  כפל וחילוק ארוך 2

  מילות יחס שקשורות לזמן

 • מילות קישור ויחס

  כפל וחילוק ארוך 3

  שמות עצם יחיד רבים

 • מילות שייכות

  השבר הפשוט

 • שמות עצם ופועל 1

  שברים קל וקולע 1

 • שמות עצם ופועל 2

  שברים קל וקולע 2

 • מילים נרדפות

  שברים קל וקולע 3

 • ה

  הבנת הנקרא כיתה ה 1

  חיבור וחיסור שברים

  1-מעברית לאנגלית 5- Present Progressive Present simple

 • הבנת הנקרא כיתה ה 2

  כפל וחילוק שברים 1

  2-מעברית לאנגלית 5- Present Progressive Present simple

 • שם המספר

  כפל וחילוק שברים 2

  אנגלית טקסטים קצרים עם שאלות

 • חלקי הדיבור

  זיכרון רצפה מרובעים

  הווה עבר ועתיד פשוט הווה ועבר מתמשך

 • סמיכות ולשון גבוהה

  אותיות גדולות בראש משפט

 • To be am is are

 • Were was

 • Can

 • Have has

 • הווה פשוט

 • הווה פשוט מול מתמשך

 • עתיד פשוט

 • עבר הווה ועתיד פשוט

 • שמות תואר Adjectives

 • ו

  הבנת הנקרא כיתה ו

  מספרים עשרוניים 1

  אוצר מילים

 • בניינים

  מספרים עשרוניים 2

  סיכום דקדוק זמנים שונים

 • שלישיות שברים עשרוניים

  פנורמה 1 א

 • זיכרון שברים ואחוזים נפוצים

  פנורמה 1 ב

 • גופים הנדסיים

  פנורמה 2 א

 • פאזלים חלק המשולש

  פנורמה 2 ב

 • יחס וקנה מידה 1

  פנורמה 3 א

 • יחס וקנה מידה 2

  פנורמה 3 ב

 • אחוזים

  פנורמה 4 א

 • שאלות תנועה

  פנורמה 4 ב

 • פנורמה 5 א

 • פנורמה 5 ב