top of page

השתלמויות ומאמרים

העמותה לקידום החינוך בתל אביב-יפו פועלת מאז 1982 לצמצום פערים חברתיים ולקידום שוויון הזדמנויות. העמותה מפעילה מגוון מסגרות בתחום החינוך והרווחה: רשת מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון בגיל הרך ובגילאי בית ספר יסודי, קריית חינוך ובתים חמים לנוער נושר, מרכז הורים-ילדים, מרכז לחלוקת מזון ועוד.

העמותה מציעה מגוון של מאמרים מקצועיים שמטרתם הכשרת הצוות החינוכי-טיפולי במועדוניות.

​מאמרים:​
השתלמויות​:
bottom of page