חטיבה ותיכון
אנגלית
מתמטיקה
עברית
כיתה
 • ז

  הבנת הנקרא לכיתה ז 1

  מספרים מכוונים- מינוסים 1

 • הבנת הנקרא לכיתה ז 2

  2 מינוסים חיבור

 • הבנת הנקרא לכיתה ז 3

  מינוסים חיסור 3

 • מינוסים כפל וחילוק 4

 • חזקות

 • משוואות בנעלם אחד

 • ישרים מקבילים

 • גרפים שימושיים- קריאה וסרטוט

 • גרפים שימושיים- שאלות תנועה

 • פונקציות

 • זוויות

 • המשולש 1

 • המשולש 2

 • מצולעים

 • המעגל

 • המנסרה

 • נוסחאות מינוסים

 • ח

  הבנת הנקרא כיתה ח

  דמיון משולשים ומצולעים

  New Mosaic 1 a

 • משפט פתגורס

  New Mosaic 1 b

 • הגליל

  New Mosaic 2 a

 • 1 אחוזים

  New Mosaic 2 b

 • הסתברות

  New Mosaic 3 a

 • משוואות- פירוק לגורמים

  New Mosaic 2 b

 • הפונקציה הקוית 1

  New Mosaic 4 a

 • הפונקציה הקוית 2

  New Mosaic 4 b

 • שטחים וחפיפה חזרה 1

  New Mosaic 5 a

 • שטחים וחפיפה חזרה 2

  New Mosaic 5 b

 • חוק הפילוג חזרה

  New Mosaic 6 a

 • יחס

  New Mosaic 6 b

 • יחס ישר הפוך ואי שוויוניות

 • משוואות עם שברים ערך מוחלט ומיוחדות

 • סיכום תכונות המרובעים

 • משוואות ומילוליות בשני נעלמים

 • סטטיסטיקה תיאורית

 • אחוזים 2

 • פרופורציה ויחס

 • זווית חיצונית למשולש

 • שאלות תנועה

 • ט

  נסיון

 • י

  ניסיון

 • יב

  נסיון

 • יא

  נסיון

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com