top of page

נושא שנתי

העמותה לקידום החינוך בתל אביב-יפו פועלת מאז 1982 לצמצום פערים חברתיים ולקידום שוויון הזדמנויות ומפעילה מגוון מסגרות בתחום החינוך והרווחה: מועדוניות טיפוליות לגיל הרך ולגילאי בית ספר יסודי, קריית חינוך לנוער נושר, מרכז הורים-ילדים, מרכז לחלוקת מזון ועוד. העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו מציעה מאגר מערכים שנכתבו במיוחד עבור ילדים ונוער בסיכון. מערכי הפעילות בנושא השנתי מאפשרים ללמד את הנושא הנבחר באופן מעמיק. בכל שנה מושם דגש ערכי וחינוכי על נושא אחר והילדים מתנסים בו באופן תיאורטי במועדוניות ומעשי בפעילויות מיוחדות ובחיי היום-יום של הילדים.

bottom of page