top of page

אני

העמותה לקידום החינוך בתל אביב-יפו פועלת מאז 1982 לצמצום פערים חברתיים ולקידום שוויון הזדמנויות ומפעילה מגוון מסגרות בתחום החינוך והרווחה: מועדוניות טיפוליות לגיל הרך ולגילאי בית ספר יסודי, קריית חינוך לנוער נושר, מרכז הורים-ילדים, מרכז לחלוקת מזון ועוד. העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו מציעה מאגר מערכים שנכתבו במיוחד עבור ילדים ונוער בסיכון. מערכי הפעילות בנושא "אני" יסייעו לילדים ללמוד לשלוע על הכעסים שלהם, להכיר את רגשותיהם וללהבין מה החלומות שלהם. מערכי ה"אני" יאפשרו למדריכים ללמד את הילדים להגן על גופם ולשמור על היגיינה ובריאות.

bottom of page