top of page

מערכי פעילות לילדים בסיכון

העמותה לקידום החינוך בתל אביב-יפו מציגה מאגר מערכים לילדים בסיכון אשר פותחו במשך 35 שנות פעילות העמותה.

המערכים מחולקים על פי נושאים אשר יסייעו למדריכים לקדם את הילדים מבחינה אישית וקבוצתית: אני- התפתחות אישית, הקבוצה- גיבוש, שיתוף פעולה ומניעת אלימות. כמו כן מוצעים מערכים בתחומי העשרה ופנאי- יצירה, טריוויה וידע כללי, חגים ועונות לאורך השנה ונושא שנתי עליו מושם דגש מיוחד מדי שנה.

bottom of page